"Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον σύγχρονο επαγγελματία ποιοτικές λύσεις"

 

Συντήρηση

Η Α. & Ι. ΔΕΡΒΙΣΗΣ διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο τμήμα για τις επισκευές και τη συντήρηση των υπερκατασκευών της.

Ειδικά για την επισκευή των ψυκτικών θαλάμων διαθέτουμε έμπειρη ομάδα τεχνικών και το αποτέλεσμα της εργασίας καλύπτεται από την εγγύηση της εταιρείας μας.

Στις νέες μας εγκαταστάσεις το τμήμα επισκευών είναι ανεξάρτητο από την παραγωγή σε αυτόνομο χώρο.

Α. & Ι. Δερβίσης Ο.Ε.

Design and Development by Trinity Networks