"Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον σύγχρονο επαγγελματία ποιοτικές λύσεις"

 

Πιστοποιήσεις

Η BSI MANAGEMENT SYSTEMS  είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστοποιήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο με πάνω από 64.000 πιστοποιημένες επιχειρήσεις σε 120 χώρες.

 


Η πιστοποίηση ISO 9001 καταδεικνύει την έμφαση στην επακριβή τήρηση των παραγωγικών διαδικασιών με αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

 

 


Η πιστοποίηση ATP (approval for transportation of perishable foodstuffs) είναι μια πιστοποίηση η οποία καθιερώθηκε από την Ε.Ε. και έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει διακρατικά πρότυπα για τη διακίνηση των τροφίμων. Η Α. & Ι. Δερβίσης ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία η οποία πιστοποιήθηκε με ATP το 1997. Έκτοτε κάθε θάλαμος που κατασκευάζουμε είναι πιστοποιημένος κατά ATP από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Α. & Ι. Δερβίσης Ο.Ε.

Design and Development by Trinity Networks