"Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον σύγχρονο επαγγελματία ποιοτικές λύσεις"

 

Πελάτες

Η Α. & Ι. ΔΕΡΒΙΣΗΣ διαθέτει ένα ευρύτατο πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα ειδικότερα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Κυριότεροι πελάτες μας:

Α. & Ι. Δερβίσης Ο.Ε.

Design and Development by Trinity Networks