"Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον σύγχρονο επαγγελματία ποιοτικές λύσεις"

 

Μονώσεις

Οι μονώσεις κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας σε καλούπια που έχουμε δημιουργήσει για κάθε τύπο οχήματος.

Καθ' όμοιο τρόπο κατασκευάζονται και οι επενδύσεις στις πόρτες ούτως ώστε όλα τα εξαρτήματα να είναι ελεύθερα προς χρήση.
Δίνεται μεγάλη σπουδή στην οικονομία του χώρου και γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται πολυουρεθάνη βαρέως τύπου 50 Kg/m3.

Το πάτωμα είναι αντιτριβικού τύπου υψηλής αντοχής με δυνατότητα διέλευσης παλετοφόρου.


Όλες οι ακμές και προσβάσεις στον χώρο φόρτωσης καλύπτονται με ανοξείδωτο υλικό για την αποφυγή φθορών στην φορτοεκφόρτωση.
Η κατ' αυτό τον τρόπο κατασκευασμένη μόνωση δημιουργεί ένα απόλυτα στεγανό περιβάλλον που διευκολύνει την καθαριότητα της κατασκευής.

Α. & Ι. Δερβίσης Ο.Ε.

Design and Development by Trinity Networks