"Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον σύγχρονο επαγγελματία ποιοτικές λύσεις"

 

Λωριδοκουρτίνες PVC

Λωριδοκουρτίνες PVC για φορτηγά ψυγεία.

 

  • Μια οικονομική και αποτελεσματική λύση για να μειώσετε τις απώλειες  ψύξης ,αλλά και για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης , εντόμων και οσμών στο θάλαμο σας..
  • Οι λωρίδες  είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο PVC, υψηλής αντοχής στην έκθεση στον ήλιο,στις χαμηλές θερμοκρασίες και στην βαριά χρήση.
  • Το κάθε σύστημα προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις σας στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
  • Η αντικατάσταση των κατεστραμμένων λωρίδων και η τοποθέτηση των νέων γίνεται εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο.
  • Η στεγανοποίηση πετυχαίνεται τοποθετώντας τις λωρίδες κατά αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να επικαλύπτει η μια μερικώς την άλλη.
  • Τα στηρίγματα των λωριδοκουρτίνων είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Η τοποθέτηση και αφαίρεση των λωριδοκουρτίνων γίνεται με ιδιαίτερη ευκολία.

Α. & Ι. Δερβίσης Ο.Ε.

Design and Development by Trinity Networks